Odbavovací systém

ODBAVOVACÍ SYSTÉM

Odbavovací systém VložteKartičku.cz pro efektivní provoz čekárny

Jednoduchý systém, jak bez klepání či zvonění dát lékaři a sestře vědět o pacientově příchodu a účelu jeho návštěvy.

Jak to funguje?

Pacient po příchodu do čekárny vloží kartičku pojištěnce do zařízení. Pomocí tlačítek zvolí účel návštěvy – například vyšetření, recept a podobně. Následně kartičku opět vyjme.

Pokud pacient kartičku pojištěnce nemá, na obrazovce zvolí tuto možnost. Poté rovněž zadá účel návštěvy ordinace.

Lékař a sestra mají díky systému přehled o pacientech v čekárně.